طراحی و مشاوره

صفحه دپارتمان

خوردگی فلزات و حفاظت کاتدی

صفحه دپارتمان

خدمات پیمانکاری

صفحه دپارتمان
Download Image

دپارتمان طراحی و مشاوره

پروژه مس سرچشمه

1 / 4
Download Image

دپارتمان خدمات پیمانکاری

پروژه صنایع لبنی بل

2 / 4
Download Image

دپارتمان خوردگی فلزات و حفاظت کاتدیک

پروژه خارک

3 / 4
Download Image

دپارتمان انرژی

مثال

4 / 4

گواهی نامه ها

همکاران

کارفرمایان

درباره ما

شرکت احداث کنترل به عنوان یک شرکت مشاور و پیمانکار پیشرو و با 25 سال تجربه در بیش از 200 پروژه صنعتی در صنایع نفت، گاز، سیمان، آب، فولاد، لبنی، مس، کاغذ، قند، نیشکر، فروآلیاژ، شیشه و ... در سومین دهه از فعالیت خود در چهار دپارتمان مجزا ارائه دهنده خدمات به صنعت کشور عزیزمان ایران میباشد

تماس با ما

تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بعد از بزرگراه حکیم، خیابان بیدکی، برج زمرد، طبقه دوم، واحد های 21،22:آدرس
40442140:تلفن
40442150:فکس
info@ehdascontrol.com:ایمیل
www.ehdas control.com:آدرس وبسایت